Zmluvné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa     DôVERA, zdravotná poisťovňa     UNION zdravotná poisťovňa