Kontakt

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
Železničná 1390/21
050 01 REVÚCA
tel.: 058/4424412
e-mail: mudr.zita@cangar.sk

Prevádzkovateľ: Cangar, s.r.o., Ul. J. Bottu 1134/4, 050 01 Revúca,
zápis v OR OS Banská Bystrica, odd. Sro, vložka 11012/S

Odborný zástupca: MUDr. Zita Cangárová
licencia číslo: LIC/BB/0197/05