Zakladné informácie

     Ambulancia vznikla 1. mája 1996 privatizáciou Detskej ambulancie č. 1 v Revúcej. Odvtedy nepretržite poskytuje služby v odbore pediatria a dorastové lekárstvo. Ambulancia od novembra 2016 sídli v nových priestoroch objektu Panorama Medicentrum na Železničnej ulici spolu s ďalšími dvoma pediatrickými ambulanciami. Personál ambulancie sa venuje sústavnému zvyšovanie svojej kvalifikácie formou účasti na seminároch a konferenciách doma aj v zahraničí. Každoročne sa prispieva k lepšiemu vybaveniu ambulancie novými prístrojmi a k vylepšovaniu prostredia ambulancií. V roku 2005 sa spoločnosť transformovala zo SZČO na spoločnosť s ručením obmedzením.