Ordinačné hodiny

Deň 7.30 - 8.00 8.00 - 9.00 9.00 - 12.00 12.00 - 12.30 12.30 - 14.00 14.00 - 15.00
Pondelok Príprava ambulancie Odbery, horúčnaté stavy AMBULANCIA DETI A DORAST Obed PREVENCIA Administratíva
Utorok Príprava ambulancie Odbery, horúčnaté stavy AMBULANCIA DETI A DORAST Obed PREVENCIA Návštevná služba
Streda Príprava ambulancie Odbery, horúčnaté stavy AMBULANCIA DETI A DORAST Obed PORADŇA
Štvrtok Príprava ambulancie Odbery, horúčnaté stavy AMBULANCIA DETI A DORAST Obed Návštevná služba Administratíva
Piatok Príprava ambulancie Odbery, horúčnaté stavy AMBULANCIA DETI A DORAST Obed Návštevná služba Administratíva